KUNDINLOGGNING

Process

Varje lösning för avvikelsehantering i DF RESPONSTM är unik. Lösningen anpassas alltid utifrån era specifika behov. Det finns därför ingen universell process som kan beskriv hur lösningen kommer att se ut hos er. Nedanstående bilder visar exempel på hur vi implementerade processerna i Burlövs kommun.

Process SOL-avvikelser

Processkarta SOL-avvikelser i Burlöv

 

Process HSL-avvikelser

Processkarta HSL-avvikelser i Burlöv