KUNDINLOGGNING

Barnolycksfall

I DF RESPONS finns även en lösning för rapportering av olycksfall och tillbud som berör elever i skolan. Arbetsmiljölagen jämställer elever i grundskolan och gymnasiet med arbetstagare och därför måste alla skolor ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att skolans arbetsmiljö regelbundet ska undersökas så att riskerna för ohälsa och olycksfall kan bedömas och åtgärdas.

Så här funkar det

Personalen kan enkelt, via ett webbformulär på kommunens intranät eller via direktlänk på datorn, anmäla att ett olycksfall eller tillbud har inträffat. Genom DF RESPONS meddelas ansvarig rektor och eventuellt skolsköterskan. Den ansvariga personen utreder olycksfallet/tillbudet i systemet och vidtar nödvändiga åtgärder.

Statistik- och rapportfunktion

Rapportmallar gör det enkelt att följa upp händelser på ärende-, enhets- och övergripande nivå. Uppföljningsrapporter kan tas fram vid behov eller skickas ut automatiskt vid ett valt tidsintervall.

 

Exempel på statistik: Typ av skada - barnolycksfall.

 

Referenser: Tjörn kommun, Stenungsunds kommun, Hjo kommun, Värmdö kommun och Burlövs kommun.