KUNDINLOGGNING

Felanmälan

Digital Fox lösning för felanmälan är framtagen i nära samarbete med flera svenska kommuner. I vårt system kan man välja att enbart hantera felanmälan, men det går också bra att hantera synpunkter. Det är därför enkelt för en handläggare att konvertera en felanmälan till en synpunkt eller vice versa. Det förenklar adminstrationen samtidigt som det skapar förutsättningar att hantera synpunkter och felanmälan på helt olika sätt. När en synpunkt hanteras ligger fokus på handläggarens svar, men när det gäller felanmälan är fokus istället på åtgärden - medborgaren vill ju ha ett fel åtgärdat. I vår lösning rapporterar medborgaren felet på en karta. När felet är åtgärdat försvinner det automatiskt från kartan, och medborgaren informeras automatisk per e-post om att felet är åtgärdat.

Exempel på hur processen för felanmälan kan hanteras i vårt system beskrivs nedan under rubriken Process för felanmälan.

Mobilapp

DF RESPONS + Munizapp

 

DF RESPONS är helt integration mot Munizapp, en mobilapp som gör det möjligt för medborgare att skicka in synpunkter och felanmälningar till svenska kommuner. Lösningen gör det möjligt att enkelt registrera ett ärende med position, bilder och beskrivande text direkt i mobilen. Lämnaren kan sedan följa sina ärenden och dialog med kommunen i appen men även ta del av andra publicerade ärenden.

Appen har i dagsläget stöd för svenska och är tillgänglig för iPhone/iPad samt enheter baserade på Android. Medborgare kan kostnadsfritt hämta appen i AppStore respektive Play.

Referenser: Ljungby kommun, Hjo kommun, Mölndals stad, Falköpings kommun, Landskrona stad, Kävlinge kommun och Nykvarns kommun.

Process för felanmälan

Digital Fox lösning för felanmälan ger ett bra stöd genom hela processen från att ett fel rapporteras till ärendet avslutas. Flödet kan anpassas utifrån era specifika behov. Bilden nedan visar exempel på en process där arbetsledaren kan lämna en arbetsorder till utförare både per papper eller digitalt. Den digitala arbetsordern skickas via e-post. Utföraren återrapporterar status via länkar i e-postmeddelandet. Det fungerar mycket bra och enkelt att hantera för utförare med en mobiltelefon utan att några specifika appar behöver installeras. Utföraren kan vara både en kommunanställd eller en entreprenör.

FelanmalanSmall

Processkarta för felanmälan med arbetsorder.

 

Karta

På webbformuläret där en felanmälan rapporteras visas en karta. Användaren kan markera en plats eller rita ut ett helt område på kartan där felet ligger. Kartmodulen kan kopplas mot Google maps, Open Street map, eller mot era egna GIS-system via WMS. Vid rapportering av nytt fel kan användaren även se redan rapporterade fel i kartan. När felet är åtgärdat och handläggaren avslutar ärendet försvinner det automatiskt på kartbilden. På så sätt kan ni förebygga att samma fel rapporteras flera gånger.  Klicka på bilden nedan för att se hur kartan i formuläret kan se ut. Ni kan även se kartan live på t.ex. Ljungby kommuns hemsida.

exempel karta

GIS-karta på anmälningsformulär för synpunkter och felanmälan. Genom att klicka på en markör kan användaren se vilket fel som redan har rapporterats på platsen.

Systemets kartrapporter sammanställer inkomna ärenden geografiskt. Varje fel kan visas med en specifik färg utifrån kategori (t.ex. status, prioritet eller typ av ärende). Rapport kan t.ex. presenteras på en storbilds-TV i korridoren på gatukontoret.  

exempel kartrapport

Översiktrapport lämplig att visa på storbilds-TV med touch screen.