KUNDINLOGGNING

Felanmälan

Digital Fox lösning för felanmälan är framtagen i nära samarbete med flera svenska kommuner. I vårt system kan man välja att enbart hantera felanmälan, men det går också bra att hantera synpunkter. Det är därför enkelt för en handläggare att konvertera en felanmälan till en synpunkt eller vice versa. Det förenklar adminstrationen samtidigt som det skapar förutsättningar att hantera synpunkter och felanmälan på helt olika sätt. När en synpunkt hanteras ligger fokus på handläggarens svar, men när det gäller felanmälan är fokus istället på åtgärden - medborgaren vill ju ha ett fel åtgärdat. I vår lösning rapporterar medborgaren felet på en karta. När felet är åtgärdat försvinner det automatiskt från kartan, och medborgaren informeras automatisk per e-post om att felet är åtgärdat.

Exempel på hur processen för felanmälan kan hanteras i vårt system beskrivs nedan under rubriken Process för felanmälan.