KUNDINLOGGNING

Kränkande behandling

Skollagen innehåller bestämmelser som syftar till att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det finns krav på att man inom skola/förskola/fritids ska anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

I DF RESPONS finns en lösning som systematiserar och kvalitetssäkrar processen och underlättar arbetet för personalen i verksamheten. I lösningen ryms rapportering, utredning och uppföljning av kränkande behandling.

Så här går det till

Alla anställda kan enkelt via ett webbformulär på intranätet eller via direktlänk på datorn anmäla att en händelse har inträffat. Genom DF RESPONS meddelas ansvarig rektor/förskolechef via e-post om att en händelse har inträffat. Rektor/förskolechef väljer sedan om han/hon själv ska utreda händelsen eller om ärendet ska delegeras till annan personal i verksamheten, exempelvis till en lärare eller kurator. Den som är ansvarig för utredningen dokumenterar den i DF RESPONS. Huvudmannen kan följa hela ärendeprocessen i systemet, och har därmed har rektor/förskolechef fullgjort sin rapporteringsskyldighet i enlighet skollagen.

Process för Kränkande behandling.


Referenser:
 Hjo kommun, Karlskoga kommun, Stenungsunds kommun, Svedala kommun, Värmdö kommun, Burlövs kommun, Heby kommun, Ekerö kommun och Strängnäs kommun.

Exempelprocess för kränkningsärenden

Våra lösningar anpassas alltid efter er arbetsprocess. Bilden nedan visar arbetetsprocessen för kränkande behandlig i Stenungsunds kommun som vårt system anpassats efter.

Process för kränkande behandling

Processkarta för kränkande behandling i Stenungsunds kommun.