KUNDINLOGGNING

Kundcenter/kundtjänst

Med DF RESPONS kan kommunens kundcenter/kundtjänst registrera all kontakt med medborgarna på ett och samma ställe. Det spelar ingen roll om det sker via formulär på hemsidan, telefon, muntligen eller e-post. Synpunkter och frågor som kundcentret kan besvara direkt registreras för statistik och uppföljning. Mer komplexa ärenden registreras för utredning hos kundcentret eller flödas vidare till en handläggare hos berörd förvaltning.

Referenser: Tjörns kundcenter, Falköpings medborgarkontor och Burlövs medborgarservice.

Ladda ner exempel på statistik hämtad från Tjörns kundcenter

TjornsKundcenter 
Tjörns kundcenter har använt DF Respons för att registrera all kundkontakt sedan december 2011