KUNDINLOGGNING

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, ställs krav på att vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ha ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Digital Fox har under 2016 tillsammans med socialförvaltningen i Burlövs kommun tagit fram en lösning för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i DF RESPONS.

I Ledningssystemet beskrivs de processer och rutiner som personalen ska följa för att uppnå kvalitet i verksamheterna. Ledningssystemet fungerar som ett stöd för att styra verksamheterna så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Så här funkar det i DF RESPONS:

Administratören:

  • Dokumenterar processer för samtliga verksamheter i DF RESPONS.
  • Beskriver varje moment i processen, vem som har övergripande ansvar, vem som ansvarar för utförande, när och hur momentet ska utföras, lägger in viktiga dokument och länkar.

Personalen:

  • På intranätet finns en publikation som hämtas från DF RESPONS (se bild nedan).
  • Här kan personalen söka fram den process som de ska utföra och sedan följa den.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Exempel på hur publikationen för ledningssystemet kan se ut. Här kan personalen söka processer och rutiner.

Referenser: Burlövs kommun