KUNDINLOGGNING

Nya skollagen

Den första 1 juli 2011 började en ny skollag att gälla. Enligt skollagen (2010:800) kap 4 § 8 ska en rutin finnas för hanteringen av allmänhetens och vårdnadshavares klagomål på verksamheten. Liknande lagkrav har sedan tidigare funnits inom vård och omsorg. Det är därför relativt vanligt idag att rutiner och system för klagomål- och synpunktshantering finns inom kommunens socialomsorg. Vi på Digital Fox förespråkar att kommunen inför ett gemensamt synpunktshanteringssystem för alla förvaltningar. Ett gemensamt system gör det enklare för medborgaren att lämna synpunkter oavsett förvaltning.