KUNDINLOGGNING

Diariesystem

En vanlig fråga vi brukar få är om det är möjligt att koppla vårt system till kommunens diariesystem. Svaret på frågan är: Ja, i olika omfattning. Det är dock en vanlig missuppfattning att synpunktshanteringen måste vara direkt kopplad mot diariet. DF Respons innehåller alla de funktioner som krävs för att uppfylla lagkraven på diarieföring. Systemet i sig blir där med ett eget diarie för synpunkter och klagomål.

Det finns situationer där det är önskvärt att överföra ärendet till diariet eller något annat verksamhetssystem. Statistik från våra befintliga kommunkunder visar på att det rör sig om mindre än 5% av alla ärenden som är av sådan karaktär att de förts över till diariet eller annat system. En enkel lösning på att överföra ärendet är att använda färdiga e-postmallar i DF Respons för att maila in ärendet i det mottagande systemet. Vi har även i samarbete med FormPipe Software AB utvecklat en mer integrerad direktkoppling mot FormPipes dokument- och ärendehanteringssystem FormPipe Platina.

Den integrerade lösningen ger det bästa av två världar. Via DF Respons kan medborgare och brukare lämna synpunker och klagomål direkt på er hemsida. Ett ärende upprättas direkt per automatik i DF Respons och ansvarig handläggare/registrator meddelas per e-post. Vår erfarenhet visar på att de flesta synpunkter som kommer in är av enklare karaktär och kan besvaras direkt i DF Respons. I vissa enskilda fall kan en synpunkt gå vidare till att bli ett ärende i diariet, t.ex. om det blir ett nämndsärende eller resulterar i någon form av myndighetsutövning. En sådan synpunkt kan med hjälp av integrationsmodulen enkelt överföras till FormPipe Platina där den upprättas som en handling.