KUNDINLOGGNING

Funktioner

DF Respons kraftfulla analys och rapportfunktioner ger er möjlighet följa upp och ta lärdom av de inkomna synpunkterna. Systemet underlättar även återrapportering till medborgare, politiker och beslutsfattare i organisationen. Automatiska e-postpåminnelser ser till att inga ärenden glöms bort. Med publiceringsfunktionen är det även möjligt att per automatik publicera inkomna synpunkter och svar direkt på hemsidan. Några kommuner som idag publicerar sina synpunkter med hjälp av DF Respons är: Lomma, Markaryd och Karlskoga.

Funktionssammanfattning