KUNDINLOGGNING

Om Digital Fox

Digital Fox har arbetat med utveckling av webbaserade IT-lösningar sedan 2006. Vår verksamhet är idag till största del riktad till svenska kommuner, men bland våra kunder finns även andra myndigheter, organisationer och företag.

Anpassningsbar plattform

Svenska kommuner har förutsättningar som är lika för alla kommuner, till exempel lagstiftning, men det finns även förutsättningar som skiljer sig åt mellan kommunerna. Det kan exempelvis handla om ekonomiska, tekniska och organisatoriska förutsättningar. Vårt mål är att ständigt utveckla våra lösningar utifrån de förutsättningar, erfarenheter och den kompetens som finns inom varje enskild kommun/verksamhet inom kommunen.  

Genom att bygga dessa lösningar på en mycket anpassningsbar plattform - DF RESPONS - kan lösningarna på ett smidigt sätt anpassas och återanvändas av flera kommuner. Att baka in flera lösningar i ett och samma system både underlättar för användaren som känner igen sig  i systemet och blir dessutom väldigt kostnadseffektivt.

Kvalitet och bemötande i fokus

Hörnstenarna i vårt sätt att arbeta är:

·         Hög kvalitet

·         Snabb support

·         Professionellt bemötande.

Mer information om vad våra kunder tycker om oss hittar du på vår referenssida.