Ny modul för systemförvaltare

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Ny modul för systemförvaltare

Äntligen kan du som är systemförvaltare få ordning på alla beställningar, felanmälningar och supportärenden som kommer till dig. DF RESPONS nya systemförvaltarmodul hjälper till att systematisera hur ärenden skickas in och hanteras, och systemförvaltaren får alla ärenden samlade på ett ställe.

Så här går det till
Via ett formulär kan medarbetarna skicka in ärenden till verksamhetens systemförvaltare. I formuläret anger medarbetaren vilken typ av ärende det gäller. Det kan till exempel handla om support, behörighet, felanmälan eller en beställning. Systemförvaltaren får ett mejl när det kommer in ett nytt ärende och kan sedan handlägga ärendet i DF RESPONS. Här kan man dokumentera åtgärder, bakomliggande orsaker, ändra status på ärendet samt göra återkoppling till den person som har skickat in ärendet. När ärendet är hanterat kan det avslutas.

Systemförvaltaren får en bra överblick av alla ärenden som kommer in, och kan se status för ärendena i ärendeöversikten.

Låter det intressant? Boka gärna en visning.

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.