Våra tjänster

Vi ger stöd till våra kunder vid planering, införande och förvaltning av DF RESPONS med ett brett utbud av tjänster.

Drift

DF RESPONS är ett helt webbaserat system med låga systemkrav på er IT-miljö. Systemet går snabbt och enkelt att installera på server hos kund. Den allra smidigaste lösningen är att låta oss ta ett helhetsansvar för systemdriften och använda vår molntjänst.

Inloggning

Ni kan själva bestämma hur era användare ska logga in i DF RESPONS.

Vi stödjer olika typer av inloggning:

AD-koppling

Vi kan koppla inloggningen till er organisations centrala användarkatalog (AD). Användarna kan sedan enkelt logga in med samma användarnamn och lösenord som man har på sin dator.

SAML och SSO

(Single Sign-On)

Inloggning med SSO stödjs av systemet under förutsättning att systemet är federerat via SAML mot kundens IDP (Identity Provider).

Underhåll

Vår utvecklingsavdelning jobbar med att kontinuerligt förbättra och utveckla DF RESPONS så att våra kunder alltid har ett modernt och säkert system.

Vi släpper i dagsläget en ny version av DF RESPONS varannan vecka. Uppgraderingarna sker automatiskt. Våra kunder informeras alltid om nyheter i den nya versionen och om den innebär några konsekvenser för användarna.

Integrations-
möjligheter

För att användarna ska få en så enhetlig och sömlös upplevelse som möjligt erbjuder vi integration mellan olika system, plattformar och kanaler.

Vi erbjuder bland annat:

Anpassade integrationer

Anpassade integrationer

Det är möjligt att bygga kundspecifika integrationslösningar mot DF RESPONS via det REST API som systemet tillhandahåller. Med systemets arbetsflöden är det möjligt att styra vad som ska ske när någon anropar en tjänst.

Support

Vår support är tillgänglig för kundens systemförvaltare och systemadministratörer. Den är öppen på vardagar, kl 8.00-17.00. Vi erbjuder support via ett supportformulär som finns tillgängligt via kundens system, men även via telefon och mejl.

Supportärenden som kommer in via supportformulär och mejl besvarar vi alltid snabbt, vanligen inom en timme.

Införande-
projekt

Vid införande av ett nytt projekt, ett helt nytt system (flex) eller en ny modul (flex) i systemet, tilldelas kunden en projektledare från Digital Fox.

Projektledaren hjälper kunden med anpassningar i systemet och finns behjälpliga för kunden under hela projekttiden från projektstart till lansering och leverans. Kunden tilldelas även en tekniskt ansvarig person som ansvarar för systemlösningen.

Utbildning

Två till tre gånger per år erbjuder vi administratörsutbildningar för system-förvaltare och systemadministratörer.

Vi erbjuder även kundanpassade utbildningar. Dessa utformas efter kundens behov. Vi erbjuder både utbildningar på plats hos kunden och utbildningar digitalt, oftast via Teams.

Instruktions-
material

Våra Skola Bas- och Omsorg Baskunder har tillgång till onlinemanualer.

Våra flexkunder kan beställa kundanpassade lathundar i word- och pdf-format eller instruktionsfilmer som stöd till sina användare.

Har ni några frågor?

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på:

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.