Förenklar och digitaliserar processer i offentlig sektor

I systemet DF RESPONS omvandlar vi analoga, tidskrävande rutiner och arbetssätt till smarta, användarvänliga digitala processer.

Vi skapar mervärde för våra kunder i form av...

tid

kvalitet

&

säkerhet

Vi skapar mervärde för våra kunder i form av...

tid

kvalitet

&

säkerhet

våra verksamhetsområden

Medborgardialog

Vad tycker medborgarna om er verksamhet och service? Hur vill medborgarna att er verksamhet ska utvecklas och förbättras? Ett digitalt system för synpunktshantering och e-förslag kan ge er svar på de frågorna.

Vård, omsorg, socialtjänst

För att kunna uppfylla de krav som finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, är det nödvändigt att ha effektiva och användarvänliga system som stöd för verksamheterna. I DF RESPONS har vi moduler för hantering av exempelvis avvikelser och klagomål.

Skola & förskola

Krav på utredning och dokumentation inom skola, förskola och elevhälsa har ökat mycket de senaste åren. Det handlar t ex om skollagens krav på anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling. Digital systematiskt hantering av processer underlättar för alla parter.

HR & medarbetare

Vill ni få en samlad bild av de skador och tillbud som inträffar för att få bättre underlag för åtgärder och utvecklingsarbete? Har ni problem med otydliga processer kring när en medarbetare börjar och slutar? Då har vi bra lösningar till er i DF RESPONS.​

Bygg ditt eget verksamhetssystem

DF RESPONS är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. Allt för att ni ska kunna skapa ett system utifrån era förutsättningar.

Unika fördelar

Går snabbt att anpassa efter era behov och önskemål.

Både efter de behov som finns idag och de som uppstår senare.

Ni kan själv göra ändringar och bygga egna processer i systemet.

kundnöjdhet
av 5

Årets Gasellföretag

tilldelats av Dagens Industri

2022

&

2023

Vi är alltid på jakt efter nya talanger

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på:

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.