Om oss

Digital Fox i siffror

År 2006
… grundades företaget av

Linus Grinsvall

VD

Andreas Ernstad

Utvecklingschef

13 anställda

8

på utvecklings-
avdelningen

5

på marknads-
avdelningen

3 kontor

Huvudkontor i

Göteborg

Hemmakontor i

Stockholm & Lund

112
kommunkunder

35
privata vårdgivare

13
fristående skolhuvudmän
(100+ enheter)

4
statliga myndigheter
och regioner

46 000
aktiva
DF RESPONS-
användare

40-tal
moduler (processer)
har utvecklats i
DF RESPONS

kundnöjdhet
av 5

År 2022 & 2023
... tilldelades Digital Fox utmärkelsen
Årets Gasellföretag

År 2022 & 2023
... tilldelades Digital Fox utmärkelsen
Årets Gasellföretag

av Dagens Industri

Mål och vision

I DF RESPONS omvandlar vi analoga, tidsslukande rutiner och arbetssätt till smarta, användarvänliga digitala processer. Vårt mål är att ständigt utveckla nya digitala processer och funktioner i DF RESPONS tillsammans med våra kunder och duktiga medarbetare.

Vår vision är skapa mervärde för våra kunder i form av tid, kvalitet och säkerhet, och på så sätt bidra till ökad samhällsnytta. DF RESPONS gör handläggningen enklare och påminner om åtgärder och uppföljning. Vi vet att det gör skillnad.

Värdegrund

Digital Fox värdegrund visar vad vi står för och vilka värderingar som är grundläggande i vår verksamhet. Vi ska vara lösningsorienterade, trygga, nära och professionella i alla våra möten, såväl internt som externt.

Lösnings-
orienterade

Vi är stolta över vår förmåga att snabbt, kreativt och tillförlitligt hitta de bästa lösningarna för våra kunder. Vi levererar flexibla produkter, och ger en förstklassig support och kundupplevelse i varje möte.

Trygga

Vi skapar en trygg upplevelse för våra medarbetare och kunder. Vi agerar prestigelöst och är genuina i vår kommunikation. Med ärlighet och öppenhet bygger vi förtroende och tillit.

Nära

Vi strävar efter att vara nära våra kunder genom lyhördhet och tillgänglighet. Vårt starka kundfokus genomsyrar allt i verksamheten, hela kundresan samt det dagliga arbetet.

Professionella

Med professionellt och ansvarsfullt agerande vill vi skapa långsiktiga samarbeten samt ett användarvänligt och säkert system. Med kunden i fokus levererar produkt, support och utbildningar i världsklass.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.