Våra system

Våra system

DF RESPONS är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. I grunden är DF RESPONS ett system. För verksamhetsområdena Skola & förskola och Vård, omsorg, socialtjänst kan ni beställa systemet antingen som FLEX eller BAS.

FLEX är anpassningsbart i alla delar, medan BAS består av standardmoduler som ser likadana ut hos alla kunder. 

BAS-systemet för Skola & förskola heter Skola Bas och för Vård, omsorg, socialtjänst heter det Omsorg Bas

BAS
FLEX
FLEX

DF RESPONS Flex

DF RESPONS är ett kraftfullt webbaserat system utvecklat med modern teknik på Microsofts .NET-plattform. Systemet är ett ärendehanteringssystem som förenklar och automatiserar processer. Många av våra kunder använder DF RESPONS som ett komplement till sitt verksamhetssystem.

BAS

Omsorg Bas

Omsorg Bas består av ett flertal moduler för vård, omsorg och socialtjänst. Modulerna i Omsorg bas är standardmoduler som ser likadana ut för alla Omsorg Bas-kunder. De är inte anpassningsbara, men de kan levereras snabbt till kunden och dessutom till ett lägre pris än våra kundanpassade flexmoduler.

BAS

Skola Bas

Skola Bas består av ett flertal moduler för skola, förskola och elevhälsa. Modulerna i Skola bas är standardmoduler som ser likadana ut för alla Skola Bas-kunder. De är inte anpassningsbara, men de kan levereras snabbt till kunden och dessutom till ett lägre pris än våra kundanpassade flexmoduler.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på:

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.