Skola Bas

BAS

Skola Bas – verksamhetssystem för dig som jobbar inom skola och förskola

Skola Bas är ett verksamhetssystem för er som arbetar inom skola, förskola och elevhälsa. I Skola Bas kan ni hantera ett flertal processer som regleras i skollagen eller andra lagar och föreskrifter. Varje process utgör en modul i systemet. Modulerna går att använda var och en för sig eller flera stycken tillsammans som en helhet. Allt för att varje kund ska kunna skapa ett system utifrån sina förutsättningar.

Många av våra kunder använder DF RESPONS som ett komplement till sitt verksamhetssystem. En del har en eller två moduler i DF RESPONS, medan andra har tio eller femton olika moduler.

Standardmoduler

Modulerna i Skola bas är standardmoduler som ser likadana ut för alla Skola Bas-kunder. De kan levereras snabbt till nya kunder och till ett lägre pris än våra flexmoduler.

Skola Bas-modulerna fungerar för förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning.

i fokus

Digital barn/elevakt

Den digitala barn/elevaktsmodulen är den sammanhållande modulen som ingår i systemet oavsett vilka moduler ni beställer.

Skola Bas-moduler

Ansökan om plats

Modulen Ansökan om plats kan användas av fristående skolor, förskolor och fritidshem som har eget ansökningsförfarande till sin verksamhet. Här kan vårdnadshavare ställa sitt barn i kö till plats i skola, förskola eller fritidshem via ett enkelt webbformulär. När ansökan skickas in blir den ett ärende i DF RESPONS och får automatiskt ett registreringsdatum i systemet. I DF RESPONS får verksamheten en bra överblick över alla ansökningar som har kommit in.
Modul

Avvikelsehantering skola

Med modulen Avvikelsehantering skola kan ni rapportera alla sorters avvikande händelser som inträffar i verksamheten. Det kan handla om driftstörningar i ett system, utrustning som går sönder eller en arbetsrutin som inte fungerar. Det är även möjligt att rapportera och utreda händelser som har drabbat en elev eller en grupp av elever.
Modul

Personalanteckningar & Personalakt

I modulen Personalanteckningar kan rektor, biträdande rektor och verksamhetschef dokumentera anteckningar från ett möte med en medarbetare på ett strukturerat och säkert sätt. Det kan till exempel vara anteckningar från medarbetarsamtal eller lönesamtal. Det är även möjligt att bifoga dokument som exempelvis anställningsavtal och läkarintyg i en anteckning. All dokumentation om en medarbetare samlas på en plats - i den digitala personalakten.
Modul

Arbetsskada och tillbud

Modul

Ansökan om plats

Modulen Ansökan om plats kan användas av fristående skolor, förskolor och fritidshem som har eget ansökningsförfarande till sin verksamhet. Här kan vårdnadshavare ställa sitt barn i kö till plats i skola, förskola eller fritidshem via ett enkelt webbformulär. När ansökan skickas in blir den ett ärende i DF RESPONS och får automatiskt ett registreringsdatum i systemet. I DF RESPONS får verksamheten en bra överblick över alla ansökningar som har kommit in.
Modul

Avvikelsehantering skola

Med modulen Avvikelsehantering skola kan ni rapportera alla sorters avvikande händelser som inträffar i verksamheten. Det kan handla om driftstörningar i ett system, utrustning som går sönder eller en arbetsrutin som inte fungerar. Det är även möjligt att rapportera och utreda händelser som har drabbat en elev eller en grupp av elever.
Modul

Personalanteckningar & Personalakt

I modulen Personalanteckningar kan rektor, biträdande rektor och verksamhetschef dokumentera anteckningar från ett möte med en medarbetare på ett strukturerat och säkert sätt. Det kan till exempel vara anteckningar från medarbetarsamtal eller lönesamtal. Det är även möjligt att bifoga dokument som exempelvis anställningsavtal och läkarintyg i en anteckning. All dokumentation om en medarbetare samlas på en plats - i den digitala personalakten.
Modul

Skola Bas är

och

av både små och stora verksamheter.

Prisuppgifter och beställning av våra Skola Bas-moduler

Vi är stolta över vår värdegrund som innebär att vi ska vara lösningsorienterade, trygga, nära och professionella i alla våra möten, såväl internt som externt. Nöjda kunder är våra bästa ambassadörer.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.