Omsorg bas

BAS

Omsorg Bas – verksamhetssystem för dig som jobbar inom vård, omsorg och socialtjänst

Omsorg Bas är ett verksamhetssystem för er som arbetar inom vård, omsorg och socialtjänst. I Omsorg Bas kan chefer och personal på ett enkelt sätt rapportera, utreda och följa upp de avvikelser, klagomål och risker som förekommer i verksamheten. Med hjälp av systemet kan ni på ett effektivt sätt arbeta systematiskt med kvalitet och förbättringar i enlighet med SOSFS 2011:9. Vår statistikfunktion hjälper er att med några knapptryck ta fram relevant statistik.

Avvikelsehantering, Klagomålshantering och Riskanalys är moduler i systemet. Modulerna går att beställa var och en för sig eller flera stycken tillsammans som en helhet. Allt för att varje kund ska kunna skapa ett system utifrån sina förutsättningar.

Många av våra kunder använder DF RESPONS som ett komplement till sitt verksamhetssystem.

Standardmoduler

Modulerna i Omsorg bas är standardmoduler som ser likadana ut för alla Omsorg Bas-kunder. De kan levereras snabbt till nya kunder och till ett lägre pris än våra flexmoduler.

Omsorg Bas-modulerna fungerar för samtliga verksamheter inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS-verksamhet, skolhälsovården samt kommunal hälso- och sjukvård.

Omsorg Bas är

och

av både små och stora verksamheter.

Prisuppgifter och beställning av våra Omsorg Bas-moduler

Vi är stolta över vår värdegrund som innebär att vi ska vara lösningsorienterade, trygga, nära och professionella i alla våra möten, såväl internt som externt. Nöjda kunder är våra bästa ambassadörer.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.