Våra samarbetspartners

Samarbetspartners är en viktig framgångsfaktor

Vi på Digital Fox ser samarbeten som en viktig förutsättning för att vara innovativa och skapa mervärde för våra kunder. Genom att knyta trygga partners till oss kan vi erbjuda så kompletta lösningar som möjligt.

Unikum

Unikum är Sveriges största lärportal för alla skolformer. Unikum levererar smidiga och säkra verktyg på webben för barn, pedagoger och föräldrar. Verktygen gör det lättare att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskolan och skolan.

Vårt samarbete består i att skapa en integration mellan lärportalen Unikum och vår lösning för kränkande behandling i DF RESPONS.

Pulsen Omsorg

Pulsen levererar tjänster och system som syftar till att höja kvaliteten inom social omsorg för kommuner och privata vårdgivare. Pulsen Omsorg levererar bland annat verksamhetssystemen Combine och Magna Cura.

Vårt samarbete består i att Pulsen Omsorgs kunder erbjuds vår lösning för avvikelsehantering i verksamhetssystemet Combine.

Alfa eCare

Alfa eCare har ett stort utbud av produkter utvecklade specifikt för att hantera de komplexa krav och behov som finns inom vård och omsorg. Verksamhetssystem, planeringsverktyg, signering av insatser, digital signering av läkemedel och receptförskrivning är några exempel.

Vårt samarbete består i att Alfa eCares kunder erbjuds vår modul för avvikelsehantering i verksamhetssystemen Epsilon och Omega.

Stratsys

Stratsys plattform effektiviserar kontroll-, kvalitets- och ledningsprocesser vilket gör det möjligt för organisationer och användare att systematiskt förbättra sitt sätt att arbeta, se helheten och fatta rätt beslut.

Vårt samarbete består bland annat i att statistik från olika moduler i DF RESPONS blir nyckeltal i Stratsys.

2c8

2c8 (2c8 Business Solutions AB) utvecklar och äger 2c8 Apps, marknadens enklaste och mest kraftfulla system för att modellera verksamhetsprocesser och skapa ledningssystem. Många kommuner och företag använder 2c8:s verktyg för att rita processkartor.

Processkartorna i 2c8 kan ge en bra överblick för körbara processer i DF RESPONS.

Allevi

Allevi tillhandahåller heltäckande verksamhetsstöd för personlig assistans, hemtjänst, boenden och individ samt familjeomsorg.

Vårt samarbete består i att Allevis kunder erbjuds vår modul för avvikelsehantering i verksamhetssystemen Aiai och Journal Digital

Är ni intresserade av att integrera våra tjänster i ett systemsamarbete med oss?

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.