Verksamhetsområde: Medborgardialog

Utveckla medborgardialogen

Vad tycker medborgarna om er verksamhet och service? Hur ser de på kommunens framtid och utveckling? En bra dialog med medborgarna är en förutsättning för att er verksamhet och service ska utvecklas och förbättras. Med hjälp av DF RESPONS moduler för medborgardialog kan ni på ett enkelt och strukturerat sätt hantera de synpunkter, frågor, förslag och felanmälningar som kommer in. DF RESPONS statistikfunktion hjälper er att snabbt och smidigt få fram statistik som ni kan använda som underlag i ert förbättringsarbete.

Bygg ditt eget verksamhetssystem

DF RESPONS är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. Allt för att ni ska kunna skapa ett system utifrån era förutsättningar.

Nyckelfunktioner i DF RESPONS

Statistik och rapporter

I samtliga moduler kan ni på ett enkelt och smidigt sätt ta ut statistikrapporter som ni kan använda som underlag i ert förbättringsarbete.

Kom i gång snabbt

Det tar inte lång tid att komma igång med DF RESPONS. Eftersom systemet är flexibelt är det enkelt att på ett mycket snabbt sätt anpassa innehållet efter era önskemål och processer.

Responsiv design

DF RESPONS anpassar sig efter skärmstorlek så det går lika bra att fylla i formulär och handlägga ärenden via mobiltelefonen som via surfplatta eller en dator.

Full kontroll

Systemet håller koll på alla ärenden så att inget faller mellan stolarna. Skulle ett ärende dra ut på tiden får handläggaren en påminnelse via e-post.

Lagkrav uppfylls

Processerna som hanteras i DF RESPONS ger ett komplett stöd för ärende- och dokumenthantering. DF RESPONS uppfyller de lagkrav som finns gällande diarieföring i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt hantering av personuppgifter i dataskyddsförordningen (GDPR).

Spårbarhet

Systemloggen visar historik i ärendet. I ärendeloggen kan man se vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning, i enlighet med patientdatalagen.

Processtöd

Personalen som ska hantera ärenden i DF RESPONS har stöd i arbetet genom hela processen. Systemet informerar berörda per e-post när det är dags att utföra aktiviteter i systemet. Handläggaren får vägledning genom hjälptexter, information i mejl och textrutor om vad handläggaren ska göra i nästa steg.

Anpassningsmöjligheterna

Vilka frågor och svarsalternativ ska finnas i formulären? Vad ska vara obligatoriskt att fylla i? Hur ska processerna se ut? Vilken statistik ska finnas i statistikrapporterna? Ni bestämmer, vi bygger! Går snabbt att anpassa efter kundens behov och önskemål. Både efter de behov som finns idag och de som uppstår senare. Kunden själv kan göra ändringar och bygga egna processer i systemet.

Så här använder våra kunder

Samlad dialog i Kristinehamn

För medborgarna i Kristinehamns kommun är det enkelt att lämna en synpunkt eller anmäla ett fel till kommunen. På varje sida på kristinehamn.se finns tydliga knappar för Tyck till och Anmäl fel. Via knapparna länkas medborgaren vidare till formulären för Synpunkter och klagomål, Lämna Kristinehamnsförslag och Gör en felanmälan. Detta har Kristinehamnsborna kunnat göra sedan 2018 då Kristinehamns kommun införde DF RESPONS moduler Synpunkter och felanmälan och E-förslag som systemstöd för att hantera dessa processer.

Vilka frågor engagerar Göteborgarna?

Den frågan ställde sig politikerna i Göteborg under hösten 2018. De ville hitta ett sätt att fånga upp Göteborgarnas goda idéer och förslag så att kommunens service skulle kunna utvecklas och bli bättre. Detta blev startskottet till Göteborgsförslaget som har engagerat 1000-tals Göteborgare. Som systemstöd valdes DF RESPONS och modulen e-förslag.

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens!

0

år i branschen

0

kunder

medarbetare

0 / 5.0

kundnöjdhet

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på: