Modul: E-förslag

Öka medborgarnas inflytande

Ett annat digitalt verktyg för att öka medborgarnas inflytande och delaktighet är e-förslag. Ett e-förslag är ett förslag från en medborgare till kommunen som handlar om hur kommunen kan utvecklas och förbättras. Om förslaget följer riktlinjerna för e-förslag publicerar en handläggare förslaget på kommunens hemsida. Där kan andra medborgare rösta på förslaget. Det är även möjligt kommentera varandras förslag och enkelt dela dem på Facebook eller i andra sociala medier.

DF RESPONS gör det enkelt för handläggaren att hantera e-förslagen samtidigt som förtroendevalda och medborgare kan följa förslagen – öppet och transparent.

Steg för steg

Bilden visar ett vanligt exempel på hur processen kan se ut i DF RESPONS. Med systemets flexmodul kan vi snabbt och enkelt anpassa processen efter era behov och önskemål.

Medborgaren lämnar ett e-förslag via webbformulär. Handläggare meddelas via mejl.

Handläggare granskar och godkänner publicering av e-förslaget. Mejl till förslagslämnaren om publicering.

Godkänt e-förslag publiceras för röstning under vald tidsperiod.

Röstningsperiod avslutad. Mejl till handläggare.

Handläggare kontrollerar om röstmålet är uppfyllt. Resultat publiceras på hemsidan. Mejl till förslagslämnaren.

Om röstmålet är uppfyllt inväntar handläggaren beslut från nämnd. Beslutet publiceras på hemsidan. Mejl till förslagslämnaren.

Så här använder våra kunder

Göteborgsförslaget

Göteborgarna har haft möjlighet att lämna Göteborgsförslag sedan 2017. Göteborgsförslaget är till för alla som har en idé till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. Förslag som får fler än 200 röster under 90 dagar kommer att behandlas av ansvarig politisk nämnd.

Simrishamnsförslaget

Simrishamns kommun införde Simrishamnsförslaget år 2020. Simrishamnsförslaget är öppet för alla som vill ge bra förslag till Simrishamns politiker. Förslag som får fler än 75 röster under 60 dagar går det vidare till politisk behandling.

Nyckelfunktioner i DF RESPONS

Statistik och rapporter

I samtliga moduler kan ni på ett enkelt och smidigt sätt ta ut statistikrapporter som ni kan använda som underlag i ert förbättringsarbete.

Kom i gång snabbt

Det tar inte lång tid att komma igång med DF RESPONS. Eftersom systemet är flexibelt är det enkelt att på ett mycket snabbt sätt anpassa innehållet efter era önskemål och processer.

Responsiv design

DF RESPONS anpassar sig efter skärmstorlek så det går lika bra att fylla i formulär och handlägga ärenden via mobiltelefonen som via surfplatta eller en dator.

Full kontroll

Systemet håller koll på alla ärenden så att inget faller mellan stolarna. Skulle ett ärende dra ut på tiden får handläggaren en påminnelse via e-post.

Lagkrav uppfylls

Processerna som hanteras i DF RESPONS ger ett komplett stöd för ärende- och dokumenthantering. DF RESPONS uppfyller de lagkrav som finns gällande diarieföring i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt hantering av personuppgifter i dataskyddsförordningen (GDPR).

Spårbarhet

Systemloggen visar historik i ärendet. I ärendeloggen kan man se vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning, i enlighet med patientdatalagen.

Processtöd

Personalen som ska hantera ärenden i DF RESPONS har stöd i arbetet genom hela processen. Systemet informerar berörda per e-post när det är dags att utföra aktiviteter i systemet. Handläggaren får vägledning genom hjälptexter, information i mejl och textrutor om vad handläggaren ska göra i nästa steg.

Anpassningsmöjligheterna

Vilka frågor och svarsalternativ ska finnas i formulären? Vad ska vara obligatoriskt att fylla i? Hur ska processerna se ut? Vilken statistik ska finnas i statistikrapporterna? Ni bestämmer, vi bygger! Går snabbt att anpassa efter kundens behov och önskemål. Både efter de behov som finns idag och de som uppstår senare. Kunden själv kan göra ändringar och bygga egna processer i systemet.

Bygg ditt eget verksamhetssystem

DF RESPONS är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. Allt för att ni ska kunna skapa ett system utifrån era förutsättningar.

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens!

0

år i branschen

0

kunder

medarbetare

0 / 5.0

kundnöjdhet

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.