Modul: Felanmälan

Enkel och snabb hantering av anmälda fel

En vanlig anledning till att medborgaren kontaktar kommunen är för att göra en felanmälan. Det kan handla om att rapportera att gatubelysningen inte fungerar eller att ett träd har fallit ner över en gång- och cykelbana.

Med DF RESPONS modul för felanmälan är det enkelt för medborgaren att anmäla fel genom att markera platsen på en karta. Det är också lätt för personalen att handlägga ärenden och få återkoppling från utföraren när felet är åtgärdat.

De fel som medborgare redan har rapporterat är synliga på kartan.  När felet är åtgärdat försvinner det automatiskt från kartbilden. På så sätt kan ni förebygga att samma fel blir rapporterat flera gånger.

Välj kartfunktion

Ni kan välja vilken karta ni vill att felen markeras på. Vi har möjlighet att göra koppling mot Google maps, Open Street map, eller mot eget GIS-system via WMS. Med eget GIS-systemet kan ni själva bestämma vilken kartdata som ska visas i kartan.

Funktion för att skicka och ta emot arbetsorder

I systemet finns även möjlighet att skicka arbetsorder till utförare, både interna och externa. Via mobiltelefonen kan utföraren återkoppla till kommunens handläggare när felet är åtgärdat.

Kartrapporter visar pågående fel

Systemets kartrapporter sammanställer inkomna ärenden geografiskt. Varje fel kan visas med en specifik färg utifrån kategori, exempelvis status, prioritet eller typ av ärende. 

Steg för steg

Bilden visar ett vanligt exempel på hur processen kan se ut i DF RESPONS. Med systemets flexmodul kan vi snabbt och enkelt anpassa processen efter era behov och önskemål.

Medborgare anmäler ett fel via ett formulär på kommunens hemsida.

Handläggare meddelas om ärendet via mejl.

Handläggare skickar arbetsorder till utförare. Utföraren meddelas via mejl.

Utförare återkopplar till handläggaren via länkar i mejlet när felet är åtgärdat. Handläggaren meddelas via mejl.

Handläggaren avslutar ärendet. Automatiskt svar skickas till medborgaren som har anmält felet.

Så här använder våra kunder

Landskrona stad

Hjälp oss att bättre genom att anmäla fel du ser, skriver Landskrona stad på sin hemsida. På kartan i formuläret kan invånarna se vilka fel som redan är anmälda.

Svedala kommun

Svedala kommun använder sin egen GIS-karta i formuläret för felanmälan. Om medborgaren vill anmäla ett fel som gäller gatubelysning tänds kartlagret för gatubelysning upp på kartan. På så sätt kan medborgaren markera exakt vilken lampa som är trasig.

Nyckelfunktioner i DF RESPONS

Statistik och rapporter

I samtliga moduler kan ni på ett enkelt och smidigt sätt ta ut statistikrapporter som ni kan använda som underlag i ert förbättringsarbete.

Kom i gång snabbt

Det tar inte lång tid att komma igång med DF RESPONS. Eftersom systemet är flexibelt är det enkelt att på ett mycket snabbt sätt anpassa innehållet efter era önskemål och processer.

Responsiv design

DF RESPONS anpassar sig efter skärmstorlek så det går lika bra att fylla i formulär och handlägga ärenden via mobiltelefonen som via surfplatta eller en dator.

Full kontroll

Systemet håller koll på alla ärenden så att inget faller mellan stolarna. Skulle ett ärende dra ut på tiden får handläggaren en påminnelse via e-post.

Lagkrav uppfylls

Processerna som hanteras i DF RESPONS ger ett komplett stöd för ärende- och dokumenthantering. DF RESPONS uppfyller de lagkrav som finns gällande diarieföring i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt hantering av personuppgifter i dataskyddsförordningen (GDPR).

Spårbarhet

Systemloggen visar historik i ärendet. I ärendeloggen kan man se vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning, i enlighet med patientdatalagen.

Processtöd

Personalen som ska hantera ärenden i DF RESPONS har stöd i arbetet genom hela processen. Systemet informerar berörda per e-post när det är dags att utföra aktiviteter i systemet. Handläggaren får vägledning genom hjälptexter, information i mejl och textrutor om vad handläggaren ska göra i nästa steg.

Anpassningsmöjligheterna

Vilka frågor och svarsalternativ ska finnas i formulären? Vad ska vara obligatoriskt att fylla i? Hur ska processerna se ut? Vilken statistik ska finnas i statistikrapporterna? Ni bestämmer, vi bygger! Går snabbt att anpassa efter kundens behov och önskemål. Både efter de behov som finns idag och de som uppstår senare. Kunden själv kan göra ändringar och bygga egna processer i systemet.

Bygg ditt eget verksamhetssystem

DF RESPONS är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. Allt för att ni ska kunna skapa ett system utifrån era förutsättningar.

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens!

0

år i branschen

0

kunder

medarbetare

0 / 5.0

kundnöjdhet

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.