Skolorna behöver bli bättre på att hantera synpunkter och klagomål

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Skolorna behöver bli bättre på att hantera synpunkter och klagomål

Elever och föräldrar ska enkelt kunna lämna klagomål och synpunkter på skolan om de upplever att det finns problem. Skolinspektionens granskning av 31 huvudmän som gjordes 2017 visar att informationen om klagomålshanteringen ofta är svårtillgänglig och att det finns risk för att klagomålen faller mellan stolarna.

För att höja kvaliteten i klagomålshanteringen bör huvudmännen enligt granskningen prioritera följande områden:

  • Synliggör klagomålshanteringen
    Gör informationen om möjligheten att lämna in klagomål lättare att hitta. Huvudmännen behöver kommunicera informationen om klagomålshanteringen på ett tydligt och lättillgängligt sätt till elever och vårdnadshavare. I detta arbete ingår även att aktivt informera elever och vårdnadshavare om möjligheten att lämna in klagomål.
  • Förtydliga ansvarsfördelningen för hur klagomål ska hanteras
    Förtydliga ansvarsfördelningen för hur klagomål ska hanteras mellan skolpersonal, rektor och huvudman. Huvudmännen behöver tydliggöra ansvarsfördelningen och säkerställa att den och överenskomna arbetssätt är väl kända inom huvudmannens organisation. Det är även viktigt att det finns en egen hantering i huvudmannens förvaltning för att ärendena ska få en opartisk utredning.
  • Systematisera hur inkomna klagomål sammanställs och analyseras
    Utveckla en systematik för hur inkomna klagomål sammanställs och analyseras. Huvudmännen behöver hitta ett sätt att sammanställa och analysera omfattningen av och innehållet i klagomålen. Då den stora majoriteten av klagomål hanteras av skolpersonal och rektorer behöver sammanställningen och analysen även omfatta skolnivån.

Läs mer om granskningen och ta del av tips och råd kring klagomålshantering på skolinspektionens hemsida.

Skolinspektionen har även arrangerat ett webbinarium om lokal klagomålshantering som finns på tillgängligt youtube.

Vår lösning – digitalisera klagomålshanteringen
I DF RESPONS har vi en lösning för klagomålshantering för skola/förskola. Med hjälp av den kan huvudmännen systematisera hanteringen av klagomål och använda DF RESPONS statistikfunktion för uppföljning, analys och förbättringsarbete. Läs mer om vår lösning för klagomålshantering här.

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på:

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.