Succéstart för Göteborgsförslaget

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Succéstart för Göteborgsförslaget

För tre veckor sedan lanserades Göteborgsförslaget som Göteborgs stads e-förslag kallas. Redan från första dagen började tjänsten att användas flitigt och idag tre veckor senare finns 189 förslag publicerade som tillsammans har samlat 7346 röster. Tretton förslag har redan uppnått röstmålet 200 röster och kommer att behandlas av ansvarig politisk nämnd.
Göteborgsförslaget är till för alla som har en idé till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. Det kan handla om vad som helst som handlar om Göteborgs Stads verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Mest populärt har det hittills varit att lämna förslag som handlar om Trafik och kommunikationer (28%), tätt följt av Gata, park och lekplatser (23%).

Agneta Blocksjö Attar, som är ansvarig för Göteborgsförslaget, säger i en intervju på Göteborgdirekt.se att hon tror att många lockas av hur enkelt det är att använda tjänsten.

– Styrkan är att man gör det på webben, man kan läsa allas förslag, säger hon.
Agneta Blocksjö Attar tror att den här typen av initiativ är viktigt i en tid då allt färre engagerar sig politiskt.

Vi på Digital Fox är väldigt glada över att ha utvecklat Göteborg Stads e-förslagslösningen på plattformen DF RESPONS. Den mycket enkla och användarvänliga lösningen har lett till att många personer har valt att lämna in eller rösta på ett Göteborgsförslag.

Här kan du se alla Aktuella Göteborgsförslag.

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.