KUNDINLOGGNING

Incidentrapportering

Omfattar: arbetsskador, tillbud, sakskador och ansvarsskador.

Större organisationer har ofta svårt att överblicka de arbetsskador, tillbud och andra skador som inträffar. En samlad bild skulle ge bättre underlag för åtgärder och utvecklingsarbete.

Allt samlat

I DF RESPONS lösning för incidentrapportering samlar ni samtliga arbetsskador, tillbud, sakskador och ansvarsskador. Lösningen innehåller rapportering, utredning, uppföljning och analys av incidenter. Med DF RESPONS systematiseras och kvalitetssäkras hela processen, och arbetet för personalen i verksamheten underlättas. 

Underlag till förbättringar

DF RESPONS kraftfulla analys- och rapportfunktioner ger er möjlighet följa upp incidenterna på enhets-, verksamhets- och övergripande nivå. På så sätt får ni ett samlat, överskådligt underlag för åtgärder, förbättringar och förebyggande arbete.

Exempel på statistik

Exempel på statistik för Incidenter

Så här går det till

Alla anställda kan enkelt via ett webbformulär rapportera in en skada eller ett tillbud som har inträffat. Information om incidenten skickas till ansvarig chef. Systemet ger även ansvarig chef snabb och enkel tillgång till information och blanketter som berör försäkringsbolag, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket med flera. Skadegörelse och liknande brott kan anmälas direkt till Polisen från systemet. DF RESPONS blir på så sätt ett stöd för chefen att handlägga ärendet på ett korrekt sätt.

Referenser: Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Värmdö kommun, Burlövs kommun, Kävlinge kommun, Hjo kommun och Bräcke Diakoni.

Rapporter

Med systemets rapportmallar går det snabbt och enkelt att ta fram statistik på Excel- eller PDF-format. Ni bestämmer själva vilken statistik som skall ingå i mallen. Några exempel:

 

Läs mer: Rapporter