En digital resa i Landskronas trygghetszoner

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

En digital resa i Landskronas trygghetszoner

Nu är Landskrona stads andra digitala trygghetsvandring igång. Den här gången görs den i samarbete med Brottsförebyggande rådet och Polisen i Landskrona. Under perioden 15 februari – 5 mars uppmanas Landskronaborna att markera, kommentera och skicka in var i Landskrona de upplever att det är tryggt eller otryggt.

Formuläret skickas in i DF RESPONS och blir ett ärende. Alla ärenden finns samlade i systemet i en lista, och det är enkelt att ta ut statistik och kartrapporter över vilka platser som upplevs som trygga eller otrygga.

Under hela februari och början av mars sker insamling av synpunkter om trygga/otrygga platser i staden. Därefter kommer resultat och beslut om åtgärder att sammanställas.

Här är ett exempel på hur kartrapporten för en trygghetsvandring kan se ut. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Läs mer om trygghetsvandringen på landskrona.se

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på:

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.