Återigen nöjda kunder

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Återigen nöjda kunder

För kunna förbättra och utveckla vår service och kvalitet har vi sedan 2009 genomfört en årlig kundundersökning. Genom undersökningen vill vi ta reda på vad våra kunder tycker om DF RESPONS, och hur de upplever Digital Fox service.

2019 års kundundersökning genomförde vi i december. Vi är väldigt glada och stolta över resultatet! Våra kunder ger oss återigen höga betyg för bemötande och service, och även DF RESPONS får höga betyg för enkelhet, pris och anpassningsmöjligheter.

kundundersökning 2019

Kundenkäten består av ett antal påståenden som ska bedömas utifrån en 5-gradig skala, från ”1 – stämmer inte alls” till ”3 – stämmer delvis” till ”5 – stämmer helt”.

Enkäten innehåller också öppna frågor med möjlighet till längre svar och kommentarer. Från den här kundundersökningen fick vi bland annat in dessa fina kommentarer:

Alltid mycket hjälpsamma och tillmötesgående. Återkopplar mycket snabbt via mail eller telefon vid behov av stöd och support”.

”DF Respons är det mest lätthanterliga, flexibla och starkaste systemet jag har arbetat med under mina korta 10 år i arbetslivet. Samarbetet med Digital Fox fungerar felfritt, jag får raka svar och inga konstigheter i frågor som ställs till skillnad mot andra leverantörer jag har haft att göra med. Förslag som lyfts tar ni med er och bygger upp”.

”Ni är lätta att nå per telefon och e-post. Svarar snabbt och är bra på att komma med konkreta förslag och lösningar”.

”Jag tycker att DF, samtliga våra kontakter inkluderade, alltifrån upphandlingen och sedan genom pilot, implementering och påbörjad drift har varit professionella, kunniga, tillmötesgående och dessutom väldigt trevliga vid alla våra möten av olika slag.”

Du kan läsa mer om våra kundutvärderingar här.

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.