Vi har ny webbsida, logotyp och grafisk profil!

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Vi har ny webbsida, logotyp och grafisk profil!

Digital Fox lanserar

Ny företagslogotyp

Vår företagslogotyp har fått ett nytt typsnitt och en ny symbol för räven. Vår nya räv förmedlar en digital smidighet, enkelhet och trygghet. Vi behåller vår blåa färg.

Ny logotyp för DF RESPONS

Systemet DF RESPONS har också fått en ny logotyp med nytt typsnitt och fyra utvalda färger från den förra logotypen.

Våra verksamhetsområden

Varje område har fått sin egna färg och symbol. Färgerna återkommer i DF RESPONS-logotypen.

Ny grafisk profil

Vår grafiska profil har sin bas i färgerna blå. Vi använder oss av olika mörka nyanser av blå i våra bakgrunder. Vår huvudfärg FoxyBlue används på symboler och grafiska element. Nya ikoner har tagits fram och vi har bytt typsnitt.

Ny webbsida

Kika gärna runt på vår nya webbsida!

Design och webbsida producerad av

Julia Karlsson

Graf‌isk Designer

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på:

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.