Höstens utbildningar

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Höstens utbildningar

I september är det dags för höstens första administratörsutbildningar. Det är en endags-utbildning och en tvådagars-utbildning som arrangeras digitalt via Teams.

Grundkurs för administratörer
Digital endagsutbildning, 22 september. Utbildningen vänder sig till DF RESPONS-administratörer. Den riktar sig både till befintliga administratörer som vill fördjupa och aktualisera sina kunskaper såväl som nya medarbetare som vill lära sig systemet.

Sista anmälningsdag är den 15 september.

Mer information och anmälan hittar du här.

Formulärbyggarutbildning
Den 26 – 27 september en tvådagars-utbildning för DF RESPONS-systemförvaltare. Den riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur man ändrar i befintliga moduler eller bygger egna nya moduler. Vi kommer under utbildningen att bygga en helt ny modul från grunden. Genom olika övningar bryter vi ner de olika momenten.

Sista anmälningsdag är den 20 september.

Mer information och anmälan hittar du här

Välkommen med din anmälan!

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.