Vårens nya kunder

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Vårens nya kunder

Under vårens senare del har vi haft full fart på kontoret och ett flertal nya kunder har anslutit sig till ”Rävgänget”. Vi hälsar Upplands Väsby, Svenljunga, Sotenäs, Lysekil, Partille, barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg och Fjärde AP-fonden välkomna till oss.

    • Utbildningsförvaltningen i Upplands Väsby ska införa DF RESPONS moduler som är kopplade till digitala barn- och elevakter under hösten. De börjar med Kränkande behandling och fortsätter sedan med processerna som är kopplade till elev i behov av särskilt stöd.
    • Svenljunga, Sotenäs och Lysekil kommer genom vårt samarbetsavtal med Pulsen Omsorg att införa vår modul för avvikelsehantering för vård/omsorg/socialtjänst under sommaren. Det kommer även Partille kommuns vård- och omsorgsförvaltning att göra.
    • Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg kommer att införa vår modul för Kränkande behandling för alla förskolor och grundskolor vid höstterminens start i augusti.
    • Fjärde AP-fonden är snart klara med införandet av modulen för incidentrapportering.

Följ gärna Digital Fox på sociala medier!

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.