Moduler: Modersmålsundervisning och studiehandledning

Stöd i arbetet med att planera utbildningen för elever med annat modersmål

Modulerna Ansökan om modersmålsundervisning och Ansökan om studiehandledning är till för att strukturera och förenkla administrationen för er som arbetar med att planera utbildningen för elever med annat modersmål.

I båda modulerna systematiserar och kvalitetssäkrar vi processen för att underlätta arbetet för er. All dokumentation om modersmålsundervisning för en elev samlar ni i samma ärende i DF RESPONS. Detsamma gör ni för studiehandledning för en elev. På så sätt blir det enkelt, strukturerat och översiktligt.

Ansökan om modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. I modulen Ansökan om modersmålsundervisning kan ni hantera ansökan, handläggning och beslut om modersmålsundervisning. Det finns även möjlighet att hantera uppsägning av modersmålsundervisningen i systemet.

Modulen Ansökan om modersmål fungerar både för grundskolan och gymnasieskolan.

I grundskolan är det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning för sitt barn. I gymnasieskolan kan eleven själv ansöka om modersmålsundervisning. Både i grundskolan och gymnasieskolan är det skolans rektor som fattar beslut om modersmålsundervisning för elever.

Så här funkar det

Här ger vi ett exempel på hur processen kan fungera i DF RESPONS. Med systemets flexmodul kan vi snabbt och enkelt anpassa processen efter era behov och önskemål.

Vårdnadshavare/elev ansöker om modersmålsundervisning via ett formulär på er hemsida.

Handläggare för modersmålsundervisningen tar emot ansökan och anger om undervisning kan erbjudas eller ej i det önskade språket.

Rektor meddelas via mejl av systemet och fattar beslut om modersmålsundervisning för eleven. En handling av beslutet skapas automatiskt i systemet.

Handläggare får återkoppling från systemet när beslutet har fattats och delger beslutet till vårdnadshavarna.

Ansökan om studiehandledning

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Ett sätt att tillgodose det behovet kan vara att ge eleven studiehandledning på modersmålet. I modulen Ansökan om studiehandledning kan ni hantera ansökan, planering och genomförande av studiehandledning på modersmålet.

Så här funkar det

Här ger vi ett exempel på hur processen kan fungera i DF RESPONS. Med systemets flexmodul kan vi snabbt och enkelt anpassa processen efter era behov och önskemål.

Rektor ansöker om studiehandledning för en elev via ett formulär i DF RESPONS.

Handläggare på den enhet som ansvarar för studiehandledning tar emot ansökan, och undersöker om undervisning i önskat språk kan erbjudas eller ej.

Rektor meddelas via mejl om undervisning i önskat språk kan erbjudas eller ej.

Om undervisning kan erbjudas läggs modersmålsläraren och ansvarig lärare/mentor till i ärendet.

Därefter samverkar dessa kring planering och genomförande av studiehandledningen.

Allt dokumenteras i ärendet i DF RESPONS och det finns även möjlighet att följa upp effekten och resultatet av undervisningen.

Om andra pedagoger behöver ta del av ärendet kan de få läsbehörighet. Om en ny ansökan ska göras för nästkommande läsår/termin kan ärendet kopieras så slipper man fylla i alla uppgifter igen.

Nyckelfunktioner i DF RESPONS

Statistik och rapporter

I samtliga moduler kan ni på ett enkelt och smidigt sätt ta ut statistikrapporter som ni kan använda som underlag i ert förbättringsarbete.

Kom i gång snabbt

Det tar inte lång tid att komma igång med DF RESPONS. Eftersom systemet är flexibelt är det enkelt att på ett mycket snabbt sätt anpassa innehållet efter era önskemål och processer.

Responsiv design

DF RESPONS anpassar sig efter skärmstorlek så det går lika bra att fylla i formulär och handlägga ärenden via mobiltelefonen som via surfplatta eller en dator.

Full kontroll

Systemet håller koll på alla ärenden så att inget faller mellan stolarna. Skulle ett ärende dra ut på tiden får handläggaren en påminnelse via e-post.

Lagkrav uppfylls

Processerna som hanteras i DF RESPONS ger ett komplett stöd för ärende- och dokumenthantering. De uppfyller de lagkrav som finns i exempelvis skollagen, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Spårbarhet

Systemloggen visar historik i ärendet. I ärendeloggen kan man se vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning, i enlighet med patientdatalagen.

Processtöd

Personalen som ska hantera ärenden i DF RESPONS har stöd i arbetet genom hela processen. Systemet informerar berörda per e-post när det är dags att utföra aktiviteter i systemet. Handläggaren får vägledning genom hjälptexter, information i mejl och textrutor om vad handläggaren ska göra i nästa steg.

Anpassningsmöjligheterna

Vilka frågor och svarsalternativ ska finnas i formulären? Vad ska vara obligatoriskt att fylla i? Hur ska processerna se ut? Vilken statistik ska finnas i statistikrapporterna? Ni bestämmer, vi bygger! Går snabbt att anpassa efter kundens behov och önskemål. Både efter de behov som finns idag och de som uppstår senare. Kunden själv kan göra ändringar och bygga egna processer i systemet.

Bygg ditt eget verksamhetssystem

DF RESPONS är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. Allt för att ni ska kunna skapa ett system utifrån era förutsättningar.

i fokus

Digital barn/elevakt

Den digitala barn/elevaktsmodulen är den sammanhållande modulen som ingår i systemet oavsett vilka moduler ni beställer.

Flex- eller bassystem

Vi erbjuder två olika typer av system för skola och förskola, flex och bas. DF RESPONS är flexsystemet som är flexibelt och anpassningsbart i alla delar, medan bassystemet består av standardmoduler som ser likadana ut hos alla kunder. Bassystemet för skola och förskola heter Skola Bas.

BAS

FLEX

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens!

0

år i branschen

0

kunder

medarbetare

0 / 5.0

kundnöjdhet

Statistik och rapporter

Med DF RESPONS har ni stora möjligheter att ta fram statistik utifrån den information som har samlats i systemets ärenden. Förutom de inbyggda de lite enklare standardrapporterna i systemet bygger vi även anpassade statistikmallar. Dessa mallar skapar enhetliga, tydliga statistikrapporter med kundens egen logotype. Med statistikmallen blir det enklare att ta fram en sammanställd rapport som innehåller flera olika tabeller och diagram. Statistik kan tas ut på olika nivåer i organisationsstrukturen t ex på övergripande nivå eller på avdelnings- eller enhetsnivå. Mallen anpassas efter kundens önskemål. Statistiken kan tas ut i ett flertal olika filformat exempelvis Excel, PDF och Word.

Power BI

Det är även möjligt att ta ut statistik via Power BI i DF RESPONS. Power BI är en plattform från Microsoft som kan användas för att modellera och visualisera information. Fördelen med Power BI-rapporter är framförallt att de är interaktiva, vilket innebär att användaren kan klicka på olika element för att filtrera och analysera statistiken. Rapporterna är integrerade i DF RESPONS och användaren behöver inte ha en egen Power BI-licens. Innehållet i Power BI-rapporter kan också anpassas efter önskemål.

Rapporttjänst

Systemet har en rapporttjänst där statistikrapporter skapas automatiskt, antingen som excel- eller pdf-filer. Statistikrapporten skickas till den inloggade användarens e-postadress.

Det går även att schemalägga utskick av statistikrapporter till valda mottagare vid förutbestämda tidpunkter. Detta kan användas för att på ett smidigt sätt få fram kvartals-, halvårs- eller årsvisa statistikrapporter.

Boka demo

Fyll i formuläret nedan. Beskriv kortfattat era behov och önskemål kring demon så att vi kan förbereda den så bra som möjligt.

Skriv in det du vill söka på: